Bemanningstjenester


Teknikere til store og små begivenheter

Event-teknikere og riggere


Vi leier ut teknikere, riggere, sjåfører, konsulenter og alt annet du trenger av bemanning til ditt arrangement. 


Våre teknikere har mange år med realerfaring fra bransjen, samt god utdanning innen sine respektive fagfelt. 

Installatører og montører


Våre teknikere fungerer også som montører og installatører for fast-installasjoner innen alle audiovisuelle disipliner.


Vi stiller krav til alle våre installatører at de skal være oppdatert på den nyeste kunnskapen innen deres disipliner og at de har papirarbeidet til å støtte opp.